Strona Główna

W skład brodnickiego obszaru funkcjonalnego wchodzi Gmina Miasta Brodnicy jako lider projektu oraz Gminy Brodnica, Zbiczno, Bobrowo i Osiek jako partnerzy. Tworzą one obszar funkcjonalny położony w północno – wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, nad rzeką Drwęcą, w obszarze "ZIELONYCH PŁUC POLSKI", na pograniczu Pojezierza Chełmińskiego i Pojezierza Brodnickiego.

Miasto Brodnica

z liczbą ok. 28200 mieszkańców jest szóstym, co do wielkości miastem województwa kujawsko-pomorskiego i zajmuje pow. 2287 ha. Brodnica jest administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym centrum powiatu. Swoją siedzibę mają tutaj władze miasta Brodnicy, gminy Brodnica oraz Starostwa Powiatowego. Miasto otoczone jest terenami gminy wiejskiej Brodnica, od północy graniczy z gminami Bobrowo i Zbiczno na południu z gminą Osiek.
 
 

Gmina Brodnica

zajmuje obszar 12641 ha, podzielona jest na 20 sołectw, w których zamieszkują 7252 osoby. Wiodącą funkcją gminy jest produkcja rolnicza prowadzona w około 1100 gospodarstw rolnych.
 

Gmina Zbiczno

zajmuje obszar 13290 ha, z czego lasy stanowią ponad 42 %, a ponad 30 jezior 9,7 % powierzchni. W skład gminy wchodzi 12 sołectw i 39 wsi i przysiółków. Liczba ludności to ok. 4700 osób. Głównym źródłem utrzymania ludności jest rolnictwo, turystyka, drobna wytwórczość i usługi. 

 

Gmina Bobrowo

zajmuje obszar 14630 ha, w 20 sołectwach zamieszkuje około 6500 osób. Jest to region typowo rolniczy, w którym działa ponad 900 gospodarstw rolnych, trudniących się produkcją roślinną i zwierzęcą.

 

Gmina Osiek

zajmuje powierzchnię 7512 ha, co sytuuje ją na przedostatnim miejscu pod tym względem w powiecie, jest gminą podzieloną na 17 sołectw zamieszkałych przez ok. 4050 osób. Położenie gminy stanowi jej duży atut, bowiem znajduje się ona na ważnym w województwie kujawsko-pomorskim szlaku komunikacyjnym. Głównym źródłem utrzymania ludności jest rolnictwo, turystyka i usługi.