Aktualności

Wypowiedz się na forum

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wypowiedzi na forum. Forum dostępne pod poniższym linkem.

http://mofbrodnica.laa.pl

Ankieta na potrzeby delimitacji Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego

Szanowni Państwo! Gmina Miasta Brodnicy prowadzi badania ankietowe wśród mieszkańców Brodnicy i otaczających gmin. Zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie. Pani/a odpowiedzi posłużą do opracowania programów wspierających rozwój miejsca Pani/a zamieszkania. Wszystkie odpowiedzi pozostaną anonimowe i posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych. Bardzo prosimy o poświęcenie kilku minut i odpowiedz na kilka pytań.

Spotkania z mieszkańcami

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkania poświęcone podsumowaniu projektu, który jest realizowany w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjona

Podpisano umowy z wykonawcami

W dniach 28.01.2015 r. i 10.02.2015 r. podpisano umowy z wykonawcami projektów wynikających  ze Strategii Rozwoju Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

Voessing Polska Sp. z o.o. wykona następujące projekty:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy-II i III etap trasy przemysłowej na odcinku od ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej".

Ogłoszono przetarg na dokumentacje techniczne

12 listopada 2014 r. Gmina Miasta Brodnicy ogłosiła przetarg na PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, STUDIÓW WYKONALNOŚCI ORAZ OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA INWESTYCJI WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII ROZWOJU BRODNICKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014 – 2020. Strategia Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego Gminę Miasta Brodnicy, Gminę Brodnica, Gminę Bobrowo, Gminę Osiek oraz Gminę Zbiczno powstała w celu realizacji ponadlokalnych, wspólnych działań rozwojowych, wychodzących poza granice jednej gminy.

Podpisano kolejną umowę z wykonawcą

W dniu 1 października 2014 r. podpisano umowę z: Przedsiębiorstwem Gospodarki Gruntami "TOPOZ" z Olsztyna, wykonawcą zadania opracowania zmian studiów uwarnkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brodnicy i gminy Zbiczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie: wsi Zbiczno, Pokrzydowo - Mariany (Gm. Zbiczno) i rejonie ulicy Wczasowej w Brodnicy.

Strategia Rozwoju Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, która jest dostępna pod adresem: http://mofbrodnica.pl/sites/default/files/Strategia%20Rozwoju%20BOF%205.05.2014.pdf

 

 

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie studiów uwarunkowanie i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brodnicy, gminy Brodnica i gminy Zbiczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Naszym kolejnym etapem realizacji projektu pn. "Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego" jest ogłoszenie przetargu na opracowanie zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brodnicy, gminy Brodnica i gminy Zbiczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie: wsi Zbiczno, Pokrzydowo - Mariany (gmina Zbiczno) i rejonie ulicy Wczasowej w Brodnicy. Zachęcamy do składania ofert.

Spotkania z mieszkańcami

W związku z realizacją projektu pn. „Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego”serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkania poświęcone, delimitacji oraz opracowaniu strategii brodnickiego obszaru funkcjonalnego.

Terminy i miejsce spotkań:

Podpisano umowę z wykonawcą

W dniu 27 marca 2014 r. podpisano umowę z KONSORCJUM: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia i EU-Consult Sp. z o.o. z Gdańska, wykonawcą zadania delimitacji oraz opracowania strategii brodnickiego obszaru funkcjonalnego.

W ramach zadania przewidziano m.in. 

- opracowanie analiz;

- opracowanie diagnozy;

- strategii dla brodnickiego obszaru funkcjonalnego.

Strony