Aktualności

Ogłoszono przetarg na delimitację brodnickiego obszaru funkcjonalnego

Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Delimitacja oraz opracowanie strategii brodnickiego obszaru funkcjonalnego w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa Partnerska

31 grudnia 2013 r. podpisano umowę partnerską dot. projektu „Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Planowany okres realizacji projektu: 1 stycznia 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.

Strony