Kontakt

Biuro Projektu

Urząd Miejski w Brodnicy

Ul. Kamionka 23

87-300 Brodnica

Pok. 203

Koordynatorzy gminni

Gmina Brodnica – Paweł Szczechowski

Tel. 56 49 416 12

E-mail: promocja@brodnica.ug.gov.pl

Koordynator projektu:

Andrzej Czyżewski

Tel. 56 49 30 606

Fax. 56 498 26 26

E-mail: aczyzewski@brodnica.pl

Gmina Osiek – Halina Maćko

Tel. 56 49 381 23

E-mail: gmina.osiek@perfect.net.pl

Sekretarz

Przemysław  Łosiński

Tel. 56 49 30 313

Fax. 56 498 26 26

E-mail: plosinski@brodnica.pl

Gmina Bobrowo – Kamila Stoińska

Tel. 56 49 518 24

E-mail: bobrowo@samorzad.org.pl

 

Gmina Zbiczno – Katarzyna Kwiatkowska

Tel. 56 49 393 17

E-mail: k.kwiatkowska@zbiczno.pl