Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie studiów uwarunkowanie i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brodnicy, gminy Brodnica i gminy Zbiczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Naszym kolejnym etapem realizacji projektu pn. "Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego" jest ogłoszenie przetargu na opracowanie zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brodnicy, gminy Brodnica i gminy Zbiczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie: wsi Zbiczno, Pokrzydowo - Mariany (gmina Zbiczno) i rejonie ulicy Wczasowej w Brodnicy. Zachęcamy do składania ofert. Więcej informacji pod adresem: http://umbrodnica.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D223046%26value%255B1%255D%3Dmnu10%26value%255B2%255D%3D29