Podpisano kolejną umowę z wykonawcą

W dniu 1 października 2014 r. podpisano umowę z: Przedsiębiorstwem Gospodarki Gruntami "TOPOZ" z Olsztyna, wykonawcą zadania opracowania zmian studiów uwarnkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brodnicy i gminy Zbiczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie: wsi Zbiczno, Pokrzydowo - Mariany (Gm. Zbiczno) i rejonie ulicy Wczasowej w Brodnicy.

W ramach zadania przewidziano m.in. 

- wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miasta Brodnicy, Gminy Brodnica, Gminy Zbiczno;

- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek oraz w części wsi Zbiczno ;

- wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wczasowej i Niskie Brodno do jeziora Niskie Brodno.