Podpisano umowę z wykonawcą

W dniu 27 marca 2014 r. podpisano umowę z KONSORCJUM: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia i EU-Consult Sp. z o.o. z Gdańska, wykonawcą zadania delimitacji oraz opracowania strategii brodnickiego obszaru funkcjonalnego.

W ramach zadania przewidziano m.in. 

- opracowanie analiz;

- opracowanie diagnozy;

- strategii dla brodnickiego obszaru funkcjonalnego.