Podpisano umowy z wykonawcami

W dniach 28.01.2015 r. i 10.02.2015 r. podpisano umowy z wykonawcami projektów wynikających  ze Strategii Rozwoju Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

Voessing Polska Sp. z o.o. wykona następujące projekty:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy-II i III etap trasy przemysłowej na odcinku od ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej".

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepsiami do uzyskania decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej  zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 560 z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy".

3. Opracowanie projektowo-kosztorysowej dla spójnego ciągu komunikacyjnego: Brodnica (ul. Tatrzańska, ul. Rataja) - Gm. Brodnica (Kruszynki) - Gm. Bobrowo (Kruszyny Szlacheckie, Anielewo) - Gm. Zbiczno (Foluszek, Zbiczno).

4. Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej nr 080432C Kawki-Małki-Wymokłe na odcinku od miejscowości Kawki do drogi krajowej nr 15.

5. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przygotowania terenów inwestycyjnych, wraz z utworzeniem Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ulicy Sikorskiego w Brodnicy wraz z pełną infrastrukturą w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę na działkach nr 2516/21, 2516/9, 2516/19, 2517/3, 1/10 o łącznej powierzchni 10,5 ha.

Biuro Projektów Drogowo-Mostowych Tomasz Kowieszko wykona projekty:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych  dla przebudowy drogi Brodnica (ul. Polna) - Szczuka.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozostałymi elementami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do wykonania zadania pn.: "Budowa drogi gminnej Osiek-Dębowo-Tadajewo-Sumin".

3. Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej nr 080461C Drużyny.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" wykona dokumentacje techniczne dla:

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Niskie Brodno na odcinku od skrzyżowania ulicy Wczasowej i Niskie Brodno do drogi powiatowej w miejscowości Żmijewo.

Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Zbigniew Bejger wykona następujące dokumentacje techniczne:

1. Oporacowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Karbowo na działce 157/4.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bobrowo.