Spotkania z mieszkańcami

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkania poświęcone podsumowaniu projektu, który jest realizowany w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Terminy i miejsce spotkań:

- Gmina Miasta Brodnicy: 25.08.2015 r. w godz. 10.00-12.00, 28.08.2015 r. w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy, ul. Kamionka 23, pok. 202;

- Gmina Brodnica: 20.08.2015 r. w godz. 10.00-12.00, 31.08.2015 r. w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica, ul. Zamkowa 13 A, pok. 410;

- Gmina Bobrowo: 25.08.2015 r. w godz. 10.00-12.00, 28.08.2015 r. w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bobrowie, pok. 17;

- Gmina Osiek: 26.08.2015 r. w godz. 10.00-12.00, 28.08.2015 r. w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek, pok. 1;

- Gmina Zbiczno: 25.08.2015 r. w godz. 10.00-12.00, 28.08.2015 r. w godz. 10.00-12.00 w Urzędzie Gminy Zbiczno, sala posiedzeń.