Strategia Rozwoju Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, która jest dostępna pod adresem: http://mofbrodnica.pl/sites/default/files/Strategia%20Rozwoju%20BOF%205.05.2014.pdf